The Crowded River – Runrig


«Eres el poemaque no ha nacido» (Binah)

 

Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn
A-nochd soileir no dorch
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gun sgial air coinneal mor latha
No reultan na h-oidhche
Fada bho abhainn an t-sluaigh

An sea s’am baile gun chadal
Gun fhois is gun saorsa
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Casan a’ gluasad
An abhainn an tuil
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Na cuibhlichean, ‘s cabhaig
A’ tionndaidh gun sgur
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cus ag adhradh beairtas
Air altair an tshaoghail
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cach gun dochas gun dachaidh
Air sraidean gun ghaol
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Leis gach dath s’gach creideamh
Gach cainnt as gach cearn
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gach ceist is gach freagairt
sios an abhainn gu cuan
Fada bho abhainn an t-sluaigh ( x6 )

–oOo–

The skies above London
Are neither clear nor dark
The need to be far from the crowded river

Neither the great candle of daylight
Nor the stars of the night can be seen
The need to be far from the crowded river

In this city that never sleeps
there is stillness, no quiet
The need to be far from the crowded river

Footsteps keep moving
The river in full flood
The need to be far from the crowded river
The relentless wheels
Keep turning without pause
The need to be far from the crowded river

Many worshipping wealth
At the world’s altar
The need to be far from the crowded river

Others without hope or home
On streets that hold no love
The need to be far from the crowded river

Races creeds and tongues
From all corners of the globe
The need to be far from the crowded river

All questions and answer
Rushing down the river to the ocean
The need to be far from the crowded river ( x6)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s